Laden...
Plan Je Wijk
Route: "HUTSEPOTSTRAAT en CAMPUSSTRAAT"

Route aangemaakt door Ludo1957

NEEN aan het gemotoriseerd sluipverkeer via HUTSEPOTSTRAAT en CAMPUSSTRAAT
Snel, eenvoudig en met een minimum aan kosten te realiseren zonder afbreuk te doen aan de parkeergelegenheid en met maximaal behoud van de bestaande plaatselijke verkeerscirculatie
1. de HUTSEPOTSTRAAT onderbreken voor gemotoriseerd verkeer tussen BONTEMANTELSTRAAT en KLAASBULKSTRAAT met een verhoogd grasperk (tijdelijk met betonblokken)
In deze 2 straten is een pleintje ingericht waar auto's eenvoudig kunnen omkeren zonder bijkomend maneuvreren; dit zou nauwelijks tot extra autoverkeer leiden, omdat de meeste autobestuurders vroeger zullen omkeren in de HUTSEPOTSTRAAT
2. éénrichtingsverkeer invoeren voor auto's [ HEERWEG-NOORD en HEERWEG-ZUID ->>> CAMPUSSTRAAT ]
EN TEGELIJK in de CAMPUSSTRAAT [ HUTSEPOTSTRAAT >>> TRAMSTRAAT ]
!! mits uitsluiting van gemotoriseerd sluipverkeer vanaf HEERWEG-ZUID en HEERWEG-NOORD !!
3. Een FIETSSTRAAT inrichten tussen de HEERWEG-NOORD / HEERWEG-ZUID en CAMPUSSTRAAT
De schoolomgeving wordt veiliger omdat autobestuurders fietsers niet mogen inhalen en bovendien aldus genoodzaakt zijn om trager den dan maximaal toegestaan in een zone 30
4. NOG VEILIGER VOOR SCHOOLGAANDE FIETSERS:
De in 3. omschreven fietsstraat tot een SCHOOLSTRAAT maken, zodat het autoverkeer bij begin en einde van de lessen enkel toegelaten is voor de straatbewoners


Als je een locatie wilt toevoegen, klik op de blauwe knop links.
Je kan zoveel locaties toevoegen als je zelf wenst door telkens opnieuw op de blauwe knop te drukken.
Wil je de aangemaakte route en bijhorende plaatsen bekijken, klik op de groene knop rechts en bekijk ze op de kaart.

Naam Adres
Er zijn nog geen locaties.