Laden...

De oudste cité


Officiële locatie

CITÉ OM OP TE KNAPPEN 

De woningen in de oudste cité hebben nood aan een grondige (energetische) renovatie. Maar dat is niet evident gezien de erfgoedwaarde. Er is weinig animo bij woningeigenaars om mee te stappen in een collectief renovatieproject. Hoewel de citéwoningen op de inventaris staan, zijn er ook geen middelen ter beschikking om de renovatie te financieren.

- Gesprekken sleutelfiguren 13 april 2022

Plaatsbeoordelingen

Reactie

place_not_like

De mulhouse-types zijn nog amper te herkennen. Bewoners bouwden bij, en de footprint van de bijbouwen is soms groter dan die van de (erg kleine) oorspronkelijke woningen. De Klimopstraat voelt hierdoor aan als een achterkant.

donderdag 9 juni 2022 14:26 door Wandeling 7 mei 2022

Reactie

place_not_like

Er is een zekere fierheid over het 'mijn' gegeven van de cité. Maar sommige woningen zien er aan de buitenzijde onderkomen uit. De aandacht lijkt te liggen op het comfort binnen in de woning.

donderdag 9 juni 2022 14:26 door Wandeling 7 mei 2022

Reactie

place_not_exist

Spijtig dat Stebo hier niet actief is op het vlak van collectieve renovatie en energie. We kunnen ook leren van andere steden (zoals Gent knapt op) of andere modellen (zoals Community Land Trusts) om collectieve renovatie betaalbaar en haalbaar te maken.

donderdag 9 juni 2022 14:26 door Wandeling 7 mei 2022