Laden...

Ghent Dredging - zuidwestelijk terrein


Locatie aangemaakt door Antoine

Dit terrein van Ghent Dredging ligt tussen het jaagpad van de Schelde en een bosje langs de Nieuwescheldestraat. Jammer dat de verroeste materialen zo slordig en zichtbaar liggen terwijl dit gebied het portaal is van de mooie Scheldevallei in Zwijnaarde.

Plaatsbeoordelingen

Slechte ruimtelijke ordening + vuil

place_not_like

(Algemene opmerking voor het gebied rondom kruising N469 - Gent Dredging - E17:) Hier kom ik niet graag door de confrontatie met de aanhoudende slechte ruimtelijke ordening en industrie! Dit is ook een gebied waar veel zwerfvuil en sluikstorten voorkomt!

woensdag 14 oktober 2020 17:08 door onderzoeker

Stort

place_not_like

Deze plek is nu een stort met oude metalen buizen. Heeft potentieel om mooi parkje te worden.

donderdag 8 oktober 2020 16:24

Toekomstige openbare plek?

place_not_exist

Misschien is er potentieel om deze plek op te knappen en er een mooi openbaar park of rustpunt van te maken?

woensdag 7 oktober 2020 15:47

Vuil

place_not_like

Vuile locatie die sluikstorten aantrekt

woensdag 7 oktober 2020 15:39

Onbenut potentieel

place_not_like

Een vuile site, die best met wat kleine ingrepen opgeknapt zou kunnen worden.

woensdag 7 oktober 2020 11:18

Opslagplaats van Ghent Dredging (2)

place_not_like

Zoals blijkt uit het oorspronkelijk gewestplan (zie afbeelding) was dit een zone bestemd voor groen (park). Maar met het Z-5 BPA Kanaal van Zwijnaarde (zie https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/2.24_00Z-5_00001%20-%20bestemmingsplan%20en%20voorschriften.pdf) en het GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, Plan 21 Deelproject 't Eilandje (3E), Deelproject Domo (3F) (zie http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00100/00126_00001/data/212_00126_00001_d_1gpk_21.pdf) werd, eerst in 1994 en daarna in de periode 2004/2006, dit zeer mooie natuurgebied opgeofferd voor bedrijvigheid, met als motief "watergebonden". Er is inderdaad industrie (en ook veel logistiek) op de Domo/Alinso-site, maar die is niet watergebonden (want alle transport verloopt via de weg). Ook Ghent Dredging gebruikt de oever nog steeds als opslagplaats, maar niet (meer) om in de Bovenschelde te baggeren. Met het Eiland Zwijnaarde is er op de andere oever van het Scheldekanaal immers veel potentieel voor watergebonden bedrijvigheid. En daar is die bedrijvigheid ook gepast en dus aanwezig. Bijgevolg zou het BPA Z-5 moeten geschrapt worden en is het GRUP aan herziening toe. Het RUP 169 Groen is een gepast instrument om deze gronden te (her)bestemmen als groen, zoals oorspronkelijk bedoeld in het Gewestplan.

donderdag 30 juli 2020 12:52 door Peter Provenier

Opslagplaats van Ghent Dredging (1)

place_not_like

De aanwezigheid van Ghent Dredging is inderdaad nefast voor de omgeving en in het bijzonder voor de mooie natuur van de Scheldevallei. In 1988 deelde de toenmalige Gentse schepen mee dat er plannen waren om baggerschepen te laten aanmeren ter hoogte van de Nieuwescheldestraat. Dat kaderde toen in het uitbaggeren van de Bovenschelde en het storten van de baggerspecie om het Eiland Zwijnaarde op te hogen. Ondanks protest van omwonenden – het aktiecomitee Nieuwescheldestraat en Hulststraat diende een petitie in met +/- 40 handtekeningen - ontving Ghent Dredging een bouwvergunning voor een loods met opslagplaats op 16 februari 1995 (dossier nr. 94/70126), waarin is bepaald dat 1. een groenscherm verplicht is langs de Nieuwescheldestraat en langs de verbindingsstrook tussen Nederzwijnaarde en Zonneputtragel (en dit scherm moet minstens even hoog zijn als de zand- en steenslagstapels en voldoende breed om visuele hinder te vermijden) 2. het stapelen van bulkgoederen zoveel mogelijk in een overdekte ruimte moet gebeuren. Een plaatsbezoek op 16 september 2008 toonde echter aan dat niet alleen de milieuwetgeving werd overtreden, de afdeling bouwtoezicht stelde bovendien een inbreuk vast op de bouwvergunning. In de milieuvergunning van 23 april 2009 is te lezen dat “de inrichting niet in goede staat van onderhoud verkeerde”. Ghent Dredging kreeg 6 maanden om de nodige maatregelen te treffen. Naar verluidt, zou het bedrijf zich daarna wel in orde hebben gesteld. Wie de laatste jaren vaak in de buurt vertoeft, merkt bitter weinig baggeractiviteiten. Het ophogen van het Eiland Zwijnaarde is quasi voltooid. Er is daar geen nood meer aan baggeren. Wat wel opvalt is het achtergelaten baggermateriaal, de verlaten baggerboten en de andere vaartuigen aan de zwaaikom en langs de oever van het Scheldekanaal. Bijzonder jammer is het afsluiten van het jaagpad ter hoogte van Ghent Dredging. In theorie is dit een deel van – of sluit het aan op - de groenas 4 van de stad Gent, maar op deze plaats is het een gebroken groenas. De doorgang is immers onmogelijk. Fietsers moeten omrijden! Wandelaars moeten een blokje rond stappen. Ook zeer kwalijk zijn het zwerfvuil en sluikafval. Het roestig materiaal van Ghent Dredging trekt ander afval aan. Daardoor lijkt het begin van de Scheldevallei in Zwijnaarde op een vuilnisstort, wat schade toebrengt aan de natuur en rust langs de oever van de Schelde. Vermits er geen baggeractiviteiten meer zijn, zou het logisch zijn dat Ghent Dredging verdwijnt uit de zone tussen Zonneputtragel en de Nieuwescheldestraat. Dit betekent het afbreken van de loods en het verwijderen van de materialen (buizen, banden, metaal, ...), het afval, enz.. Het jaagpad moet er opnieuw vrij toegankelijk en geschikt worden gemaakt voor voetgangers en fietsers. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, verklaarde in een interview op 9/6/2017 met de krant De Standaard: ‘Vandaag staat multifunctionaliteit van de waterweg bij ons voorop. Fietsen en recreatie horen daarbij’. En hij voegde er aan toe: ‘Onze optie is om op ten minste één oever optimale fietsinfrastructuur aan te leggen. Zo wordt de andere oever ontlast ..”. Op de andere oever van het Scheldekanaal – nl. op het Eiland Zwijnaarde – worden watergebonden activiteiten ontwikkeld. Derhalve moet de oever langs Ghent Dredging en de Domo/Alinso site behouden blijven voor fietsen, voetgangers en recreatie.

vrijdag 24 juli 2020 14:42 door Peter Provenier